caminsdefauna.cat

Un projecte de crowdsourcing ambiental per generar una geobase oberta de la connectivitat ecològica. Qualsevol persona amb una càmera digital i un sistema de geoposicionament (un smartphone amb GPS o qualsevol sistema per incloure coordenades a posteriori- PICASA, etc.) es pot transformar en un aparell de recerca de primer ordre i proporcionar la informació necessària per millorar la permeabilitat dels passos existents i per optimitzar la integració ambiental dels projectes futurs.

Es tracta així d’un projecte de recerca col·laborativa que genera una geobase de dades oberta a tota la comunitat científica europea (Directiva INSPIRE) sobre la que es recolzaràn els futurs projectes, tant d’obres públiques i planejament urbanístic, com també les intervencions encaminades a millorar la connectivitat ecològica a les infraestructures i urbanitzacions ja existents.

Si voleu col·laborar trobareu tota la informació a www.caminsdefauna.cat

Us esperem!

Deixa un comentari