Depressions interdunars amb cesquera: un paisatge que s’està extingint

El delta del Llobregat comptava amb un sistema dunar especialment extens i divers.  Les imatges dels vols de 1.947 mostren encara dunes mòbils a l’extrem occidental de la seva línia litoral, entre Castelldefels i Sitges.  A Gavà, aquest sistema dunar assolia la seva màxima amplada. De fet, bona  part del traçat del que avui és la C-31 aprofita l’elevació relativa del sistema dunar per evitar les inundacions de les zones humides.

 Aquest sistema dunar incloïa dunes mòbils al front marítim i també dunes fixades per la pineda de pi pinyer, plantada en bona part al segon decenni del segle XX.  

 Es tractava així d’una estructura geomorfològica on existia una elevada diversitat de paisatges dunars. Entre aquests destacaven les depressions interdunars, de vegades molt humides, amb una flora liquènica molt important. Bona part d’aquestes depressions estava ocupada per la cesquera,  una gramínia autòctona de grans dimensions,  que destacava sobre els joncs i prats de molt baixa alçada.

 Les transformacions del sòl i, sobretot,  la irrupció d’una planta exòtica, la cortadèria, estan a punt de fer desaparèixer definitivament una forma de paisatge que durant segles ha estat la forma de contacte entre la plana deltaica i les dunes.

 Estem endegant un projecte amb l’objectiu d’iniciar una campanya de participació ciutadana per tal d’identificar i geoposicionar els darrers poblaments de cesquera, així com el seu estat d’invasió per part de la cortadèria.

 Si voleu més informació sobre aquest tema, podeu consultar aquest slidecast.

En aquest altre slidecast podreu trobar informació sobre com diferenciar les dues espècies.

 Si voleu més informació podeu escriure a info@sgm.es

Deixa un comentari