Serveis ecosistèmics a l’entorn de Collserola

En primer lloc, un algoritme que explica on és la gent:

 

La recta de regressió de l’algoritme demostra la seva exactitud, amb una variació de 0,96:

D’aquesta manera podem deduir la quantitat de persones que es troben en una zona determinada només a partir de l’anàlisi de les seves zones urbanitzades. Un exemple:

Aquestes són les persones susceptibles de fer un ús freqüent de les zones del Parc més properes a aquestes zones urbanitzades.

Per valorar la distribució espacial d’aquestes persones dintre del Parc, s’analitza el nivell d’esforç que representa per a aquestes persones traslladar-se d’un punt origen a qualsevol espai del Parc.

En el resultat es pot comprovar com a mateix esforç, diferents àrees de distribució:

En un altre sentit, aquesta freqüentació a les vores del Parc també es pot associar amb l’impacte que gats i gossos sense lligar representa per a les poblacions de, per exemple, toixons i genetes.

Al Turó de Montcada se n’hi pot veure un exemple:

La zona taronja a la imatge seria la zona del Turó de Montcada més allunyada de la presència de gossos sense lligar. Aquestes zones “lliures” de gossos coincideixen amb les zones de distribució potencial de toixons i genetes.

El mateix passa si ens fixem en les zones lliures de la presència de gats salvatges:

Sospitosament, altra vegada coincideix amb les zones de distribució potencial de toixons i genetes.

Deixa un comentari