Arxiu per a l'etiqueta ‘intervisibilitat’

El paper de S·G·M en el nou Parc de Bombers a Gavà

27-09-2010

El conseller Saura inaugurava el passat dijous el nou parc de Bombers de Gavà:

“…projecte que es caracteritza per ser un model de creixement respectuós amb la configuració del paisatge actual i el seu valor ambiental…”

(GENCAT – Notícia de premsa)

S·G·M va ser l’encarregada de redactar el Pla de Vigilància Ambiental (PVA), així com de realitzar l’estudi d’intervisibilitat de la nova torre de telecomunicacions del propi parc.

En el desenvolupament del PVA, es va analitzar de forma profunda l’evolució del paisatge al voltant del nou parc de Bombers en els últims 50 anys, com a aspecte clau per entendre les mesures ambientals que s’havien d’assegurar a la zona, sobretot en relació al risc d’incendi associat a la substitució del paisatge agrícola pel paisatge forestal.

Evolució del paisatge agrícola del Pla de Carat els últims 50 anys cap a un paisatge forestal

En relació al possible impacte visual de la torre de telecomunicacions del nou parc, S·G·M va dur a terme una modelització 3D de la mateixa per tal de definir de manera clara l’afectació que la nova torre podia suposar a la ciutadania de Gavà.

Intervisibilitat de la nova torre de telecomunicacions, segons distància i afectació a zones habitades

Aquesta anàlisi es va realitzar seguint paràmetres tant de visibilitat estricta de la futura torre (en relació a les característiques del terreny sobre el que se situava), com de visibilitat ponderada per la distància, la posició solar o l’existència de zones habitades.

Paràmetre de posició solar a l'hora de valorar la visibilitat de la nova torre