What if we look at the city by means of structure, functionality and change?

Què passa si mirem la ciutat amb les ulleres d’estructura, funció i canvi? from Josep Lascurain – S·G·M s.l.

Deixa un comentari